LimeSurvey: Automatisch velden vullen vanuit URL

SurveyOnderzoek.nlVan een opdrachtgever van mijn bedrijfje SurveyOnderzoek.nl kwam de vraag of het mogelijk was dat een respondent na het invullen van een vragenlijst een e-mailadres van een collega kon opgeven die dan automatisch een e-mail zou ontvangen met een link naar dezelfde vragenlijst. Dat is natuurlijk niet moeilijk met de ingebouwde mailingoptie van LimeSurvey (selecteer de gewenste enquête > Algemene instellingen > Meldingen en datamanagement > E-mail bevestiging naar en in het veld de vraagcode van de vraag waar het e-mailadres van de collega is ingevuld omringd door de symbolen { en } invullen).

Wat ingewikkelder werd is dat de respons van de collega gekoppeld moest kunnen worden aan de respons van de originele respondent, om zo te kijken of collega’s van hetzelfde bedrijf dezelfde antwoorden zouden geven.

De oplossing was uiteindelijk relatief makkelijk. Limesurvey biedt de mogelijkheid om invoervelden door middel van een aangepast URL in te vullen. De standaard URL naar een survey is als volgt opgebouwd:

www.domeinnaam.nl/index.php/123456

In LimeSurvey is deze link nog makkelijker op te vragen door de volgende code te gebruiken:

{SURVEYURL}

In de survey bevindt zich een vraag met de vraagcode vraag1. Deze vraag is dan vervolgens te vullen door de URL volgens de volgende methode aan te passen.

{SURVEYURL}/vraag1/gewenst_antwoord

Maar hoe is een nieuwe respons nu te koppelen aan een reeds ingestuurde respons? Dit doe je door een unieke identificatiecode uit de eerste respons in de e-mail naar de collega in de URL mee te sturen. Het meest logische is om hier de unieke Respons ID die aan elke respons wordt gegeven voor te gebruien. Deze Respons ID is op te vragen met de code:

{SAVEDID}

Aan het begin van de vragenlijst wordt een vraag met kort invoerveld toegevoegd die de Respons ID kan opslaan. Als voorbeeld gebruiken we de vraagcode responsid. Zet Deze vraag altijd verbergen bij Toon speciale instellingen op Ja, zodat respondenten deze zelf niet kunnen zien en aanpassen.

Vervolgens gebruik je de eerder genoemde mailingoptie van LimeSurvey om een e-mail naar het opgegeven e-mailadres te sturen. In de e-mail zet je vervolgens de volgende link:

{SURVEYURL}/responsid/{SAVEDID}

Wanneer je de survey nu activeert zul je bij de responses zien dat het veld SAVEDID gevuld wordt met Respons ID van de originele respondent, waardoor de twee responses aan elkaar te koppelen zijn.

Geef een antwoord